0

ემიგრანტი

საკმაოდ პოპულარული, ქართული პროფესია, რომელიც, ნათესავების ენაზე, ფულიანს ნიშნავს.

ამერიკაშია და გამოგვიგზავნოს ერთი ხუთასი დოლარი