1

აბა თითი მოისვი

ძირითადად გამოიყენება ადამიანებთან რომლებიც არაადეკვატურად იქცევიან და შეიძლება ქვედა ტანში რაიმე უცხო სხეული ჰქონდეთ მაგრამ ამის შესახებ არ იციან

შიგ ხომ არა გაქვს აბა თითი მოივი