0

ერთ "ბოკალზე" არ აგდებს!

მძღოლი ძმაკაცის ლუდის დასალევად შეთრევის გავრცელებული მეთოდი

-ვერ დავლევ "ზა რულიომ" ვარ!
-მიდი ნუ გეშინია, ერთ "ბოკალზე" არ ამოაგდებს )