0

ყლის ყაჩაღი

მდედრობითი სქესის , ხშირ შემთხვევაში მსუბუქი ყოფაქცევის ქალბატონი, რომელიც მარტო ყლეზე ოცნებობს

- იმ დღეს სოფკა 5-ჯერ მოვტყანი და კიდე უნდოდა.
- აუ ეგ მაგარი ყლის ყაჩაღია.