0

ჰაა და შენი ტოლისა

ბიძების ოღრაშული ხუმრობა რომელიც ძირითადად გამოიყენება გაკვირვებული თანამოსაუბრის გამოსაფხიზლებლად( ძირითადადათ შენიტოლისაში იგულისხმება საპირისპირო სქესის მანდილოსანი რომელიც ასაკით შენი იდწნტურია )

ძია:გველს აწვალებ ხოლმე ?
დაბნეუი:ჰაა?
ძია:ჰა და შენი ტოლისა