0

მიჯნური

როდესაც მანდილოსანი მზადაა სიყვარულისთვის კოჭების დახვრეტაც აიტანოს

..