0

შენ ჯერ კიდევ არ გათხოვილხარ

დიდიხნის უნახავი ნათესავის ან მეგობრის მიერ ვითომ ხუმრობა ნარევი ირონია.

ჯერ კიდევ არ გათხოვილხარ? რას ელოდები? თეთ რაშზე ამხედრებულ პრონცს?