ცეკვაზე შევიყვან და დაიფერთხება. - განმარტებები - ბიძერი