0

რეკლამაზე გავიდეთ

ნაცნობი ფრაზა საქართველოს ტელეგადაცემებში, სადაც გონებაჩამორჩენილ პოლიტიკოსებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება იწყება. ამ ფრაზას წარმოთქვამენ სასოწარკვეთილი წამყვანები, აწეწილი თმის გასწორებისას

რეკლამაზე გავიდეთ