0

პირადობის ფოტო

ერის საერთო ტკივილი, ფოტო რომელიც ხშირშემთხვევაში აცდენილია რეალობას

-გშორდები
-რატომ?
-შენი პირადობის ფოტო ვნახე