0

მენეჯერი

ხელფასიანი უმუშევარი, ასევე ნეპოტიზმის აღმნიშვნელი საერთაშორისო ფრაზა.

- 16 წლის ასაკში ბიძაჩემმა თავისი კომპანიის მენეჯერად დამნიშნა