0

შენები როგორ არიან ?

ფრაზა, რომელიც მოსდევს საუბრისას ერთმანეთის მოკითხვას

-რაშვები გიო?
-რავი ვარ ზურაშ. შენ ?
-რავი მეც. შენები როგორ არიან?