უნდა შევიდეს - განმარტებები - ბიძერი
0

უნდა შევიდეს

სიმღერის ის მონაკვეთი, ძირითადად მისამღერი, რომლის შემდეგადაც უფრო კარგი მოსასმენია, ვიდრე მანამდე

დააცადე, შევა ახლა