0

მშვიდობა

მისალმების კონსერვატიული ფორმა. ასევე გამოიყენება დამშვიდობების, ბოდიშის, მადლობისა და დაცემინების შემდეგ "ჯანმრთელობის" მაგივრად

-გამარჯობა
-მშვიდობა თქვენდა