0

ამოჭრიან და გააშარჟებენ

დაუვრდომელი შიში იმისა, რომ არ ამოჭრან შენს მიერ წარმოთქმული სიტყვები და არ იხუმრონ მათზე

-ბერი ჩავიდა 500 მილზე და სატანის კრებას დაესწრო
-ამოჭრიან ეხლა ამას და გააშარჟებენ