0

აუ აუ აუუ დათო

მიმართვა გამოიყენება მოსალოდნელი საფრთხის წინასწარ შეცნობისას,რათა თავიდან არიდებულ იქნას პარტნიორის მიერ წარმოთქმული *ლეობების კორიანტელის გაშარჟება,გამასხარავება,რაშიც თავისთავად,შენც ერთვები,ვინაიდან პარტნიორი *ლე კამათში გითრევს და შესაბამისად,მოუწოდებ დროულად გაჩერებისაკენ.

აუ აუ აუ დათო,ამოჭრიან ამას,გააშარჟებენ,გაჩერდი გეხვეწები.