0

შენია?

სიტყვა გამოიყენება როდესაც ახლობელს შენი რამე მოეწონება და პირდაპირ ვერ გეუბნება მაჩუქეო! პასუხად გამოიყენება: არა ძმმაკაცისაა!

ვაა შენია?