1

ვერ გათხოვებ,ზარს ველოდები

ეს ფრაზა უმეტესწილად გამოყენებულია ტელეფონისადმი განსაკუთრებული ინტერესის მქონე ბავშვების მიმართულებით

-აუ ტელფონი მათხოვე რა
-ვერ გათხოვებ ზარს ველოდები