0

გინდა ქალებში წაგიყვანო?

მოცემული სიტყვათა წყობა გაიჟღერს მაშინ როცა ბიძებს სალაპარაკო თემა გამოელევათ

-ძია რაზე გინდოდა აბა კიდევ საუბარი?
-(წამიერი დუმილი).. გინდა ქალებში წაგიყვანო?