სუფრული - განმარტებები - ბიძერი
0

სუფრული

სიმღერის მიმდინარეობის ქართული, მამა-პაპური ჟანრი.

სუფრულები გაუშვით