არა ბიჭოს, მოსკოვს დავეკითხები - განმარტებები - ბიძერი