0

ცეკას მდივანი

ზემოთაღნიშნული თანანმდებობის მქონე ადამიანი, რომელიც მოიძებნება აბსოლუტურად ყველა ოჯახის წინაპრებში. აღსანიშნავია ისიც, რომ ცეკას მდივნების რაოდენობა ზედმეტად გადაჭარბებულია და არარსებულიც კი

ბაბუაჩემი ცეკას მდივანი იყო