0

ოე ყ*იფონ

მეგობრის ყურადღების მისაქცევად გამოყენებული სიტყვა რომლის წარმოთქმის შემდეგაც მეგობარი ყურადღებით გისმენს

ოე ყ*იფონ