0

რა ვქნათ? რა ვქნათ და გავიყოთ და ვიტყნაუროთ.

იაფფასიანი ხუმრობა რომელსაც ძირითადად წავაწყდებით რამდენიმე ბიჭისგან შემდგარ ჯგუფში დუმილის ჩამოვარდნისას.

მაგ. ლევანი: რა ვქნათ? ნიკა: რა ვქნათ და გავიყოთ და ვიტყნაუროთ.