0

ბაბუაშენი ხომრას ამბობ მალბოროს კვამლმა დაახრჩო

გამოიყენება მაშინ როდესაც ინდივიდი უარს აცხადებს იაფფასიანი თამბაქოს მოხმარებაზე.

მაგ. ირაკლი: სიგარეტი გაქ? ნიკა:კი ოღონდ პირველი მაქ. ირაკლი: კაი მაგას რა გაწევინებს. ნიკა: თორე ახლა ბაბუაშენი მალბოროს კვამლმა დაახრჩო.