0

დაგაბოლა ძმა? გიქნა რამე? დაიბოლა? გაასწორა?

ეს ის მომენტია როდესაც მარიხუანის მოხმარების შემდეგ ადამიანი ვინც მოსაწევი გააძრო ცდილობს უაზრო კითხვებით რაც მოგაწევინა ძმრად ამოგადინოს.

მაგ. მოვწიეთ. თორნიკე: დაგაბოლა? დაიბოლა? ივარგა? გაასწორა? ქნა რამე? კაია?