0

პიზდეცის აწევა

სიტუაციის უკიდურესი დაძაბვა, რომელიც საბოლოო ჯამში ქაოსს გამოიწვევს.

"ტრამპმა თუ კორეას ხია, მაგარი პიზდეცი აიწევა."

0

პიზდეცის აწევა

სიტუაციის უკიდურესი დაძაბვა, რომელიც საბოლოო ჯამში ქაოსს გამოიწვევს.

"ტრამპმა თუ კორეას ხია, მაგარი პიზდეცი აიწევა."