რა იყო გემი ხომ არ ჩაგიძირავს? - განმარტებები - ბიძერი