მაგის ამოღებას კბილი ამოგეღო ჯობდა. - განმარტებები - ბიძერი