შენს გაკეთებას მამაშენს ჯორკო გეკეთებინა ჯობდა. - განმარტებები - ბიძერი