0

სახმალაოდ ხომ არ გინდა?

ამ შეკითხვას გისვამენ მაშინ როდესაც მეგობარს ახლად აკიდებული სიგარეტის დატოვებას სთხოვ.

მაგ. ლევანი: ნიკა სიგარეტი დამიტოვე. ნიკა: რაიყო სახმალაოდ ხომა რ გინდა?