ხერხი ჯობია ღონესა თუ უფრო გალესილია. - განმარტებები - ბიძერი