0

ვარია!

გამოიყენება დაცვის მიერ, როდესაც არ გიშვებენ კლუბში.

შენზე ვარია! გადაიწიე.