0

ჩუმად, ამერიკელები გვბომბავენ.

ასეთ სიტუაცის ვხვდებით რამდენიმე ბიჭისგან შემდგარ ჯგუფში როდესაც ერთ ერთი სხვებს სიჩუმისკენ მოუწოდებს შემდეგ აკუებს და ამბობს ამერიკელები გვბომბავენ.

........