0

ვირი ვარ და ვყვირივარ

ბავშვობის ერთ-ერთი ცუდი ჩასაბარებელი ''მაზიანი'' ,გადმოდგებოდი აივანზე და მთელ მეზობლებს ესმოდა შენი ყვირილი

//