0

ყველაფერშიკი

ეს მცნება ძირითადად ხელოსნებთან არის კავშირში. როდესაც ადამიანი ფლობს განუზომელ ცოდნას უამრავ სფეროში. ერთდროულად შეიძლება აგებდეს ლამინატს აკრავდეს კაფელს ლესავდეს და აწყობდეს კიბეებს. ასევე ავტოსამყაროშიც ხშირად გვხდება მსგავსი პროფესიის პერსონა მაგალითად ძრავის კოლოფის სავალი ნაწილების და ჟეშტის მცოდნე ხელოსანი ერთდროულად. მსგავსი კატეგორიის ხალხთან საქმიანი ურთიერთობა ხშირად კრახით მთავრდება

ყველაფერი ვიცი ჯიგარო კრასკვაცა და დაგილზვაცა