0

არ მუშაობს კონდიციონერი

გამოიყენება მარშუტკის მძღოლების მიერ რათა დააშოშმინონ სიცხისგან გაგუდული მგზავრები. ამ პასუხის მეშვეობით უკმაყოფილო მგზავრი ეგუება და ასევე იჯერებს იმ ფაქტს რომ შეიძლება ახალ მანქანაში კონდიციონერი არ მუშაობდეს

.