0

პიიიიიიიიიიი

მანქანიდან წამოსული სიგნალი,რომელიც გამიზნულია წინ მდგომი მანქანის მიმართ. და ნიშნავს დროზე წადი შენი დედისს ტ***აკი გავხიე...

შუქნიშანზე მოქმედება...
,,პიი'' უმოძრაობაა... პიიიიიიიიიიიიი ,,დროზე წადი შენი დედის ტ***აკი გავხიე''