0

რაც გინდა ის გიქნია!

დედას და შვილს შორის საუბარი, რომელსაც თან ახლავს ტვინის ჭამა და თავიდან მოშორება.

შვილი დედას "უჭამს ტვინს" და დედა თავიდან მოშორების მიზნით თანხმდება ყველაფერზე და ებნება: რაც გინდა ის გიქნია!