0

ლაო

ხშირად მომაბეზრებელი და ტვინის გამბურღავი მოფერებითი კითხვის ფორმა რომელსაც იყენებენ მოზრდილები ახალშობილ ბავშვებზე

.ლაო პატალა ლა მინდაო? ლაოო რატო ტირი? ლაოო ლაოოო ლაო