0

კაიბიჭობა გირჩევნია თუ ტორტი?

ერთგვარი ტესტი ადამინის გამოსაცდელად მსგავსი შეკითხვა ძირითადად გვხვდება სკოლის მოსწავლეებში და მოზარდებში.

მაგ. ლექსო: კაი ბიჭობა გირჩევნია თუ ტორტი? თაზო: ტორტი კაი ბიჭი ისედაც ვარ.