მოწიე მოწიე ძუძუში ჩაგიდგება - განმარტებები - ბიძერი