0

ძმისთავყბა

ეს სიტყვა გამოიყენება მეგობართან და ძმაკაცთან ურთიერთობისას. ის ბერნძული სიტყვაა რომელიც ხშირა გამოიყენებოდა ბერძნულ მითოლოგიებში, როგორიცაა პრომეთეს ზევსთან მოკითხვა, ამირანის არწივთან შეძახილი. ქართულად გამოიყენება ამხანაგთან ხუმრობითი ხასიათის მოკითხვას.
(ის გაერთიანებაა ძმის, თავის და ყბის)

რავახარ ძმისთავყბა?! :)
შიგხოარაგაქ ძმისთავყბა ?!
ეგრე უნდა დაკარგვა ძმისთავყბა?!