0

დარასკლადება

სიტუაციის კონტროლის ქვეშ მოქცევა. საქმის წარმატებით დასრულება. იერარქიულად დალაგება ყველა პრობლემის. გეგმის სრულყოფილებაში მოყვანა

კაროჩე დავარასკლადე ყველაფერი