0

ჩაშვებული

ადამიანი რომელიც ვერ აყვა თანამედროვე ტენდენციებს ან აცდა მას. (ასევე შეიძლება იყოს ადამიანი რომელიც თვითდამკვიდრებას ვერ ახერხებს)

ეგ მაგარი ჩაშვებული ტიპია.
მაგრად ჩაეშვა.