0

ედიშერი

ქართული სახელი, რომელიც კნინობით ფორმაში შეიძლება დავითადაც მოვიხსენიოთ.

- მე კი ვარ გიორგი და კი ვართ სტუდიაში, მაგრამ დავითის სახელი რეალურად ედიშერია.