0

აგერ ერთ კევს უფასოდ მოგცემ

მაღაზიაში გამყიდველის ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ფრაზა 100 ლარიანის დაშლის თავიდან ასაცილებლად.

-აი 100 ლარი და ერთი კევი მომეცით
-აგერ ერთ კევს უფასოდ მოგცემ