0

მინეჩიცა

მსუბუქი ყოფაქცევის მდედრი, რომელიც გაურკვეველი მიზეზების გამო მხოლოდ ორალურ სერვისს აწვდის მომხმარებელს, მაგრამ ეს სერვისი აყვანილი აქვს ხელოვნების რანგში, რის გამოც მინეჩიცები უხშირესად ზედსართავ " მაგარს" ირთავენ საუბარში.

მაგარი მინეჩიცა მყავდა, სიმონ, საფიჩხიაზე.. - გათხოვდა მერე.