0

დიდუბე! ბოლოგაჩერება

"ბიჭო, ეე!" -ზე გავრცელებული პასუხი კომუნისტური თბილისის უბნებში ბავშური გარჩევების დროს. ფრაზა ცოტა ხანი კიდევ ცოცხლობდა მას შემდეგაც, რაც დიდუბის შემდეგ კიდევ ოთხი მეტროს სადგური აშენდა

-ბიჭო, ეე!
-დიდუბეე! ბოლო გაჩერებაა! დავაი ბიჭო !