0

ინდირა

1984 წლიდან ქართული ქალის სახელი. მის 99% შემთხვევებში დაკავშრებულია ინდოეთის პრემიერ მინისტრ ინდირა განდის მკვლელობის წელთან.

-რა გქვია?
-ინდირა.
-ოთხმოცდაოთხიანი ხარ?
-კი, საიდან, ეე????